Pressemeddelelse: Foreningen Nordjysk Platform for Sundheds- og Velfærdsinnovation er stiftet

Ny fælles sundhedsplatform skal sætte skub i nord-jysk sundheds- og velfærdsinnovation

Med foreningen Nordjysk Platform for Sundheds- og Velfærdsinnovation samles innovative initiativer i én organisation for at styrke de private virksomheders vækstpoten-tiale og skabe nye produkter og bedre løsninger for sundhedsvæsenet.

Sundhedsplatformens erklærede mål er skabe samarbejde på tværs af virksomheder, sygehuse, kommuner, forskning og uddannelse for at udvikle ny sundheds- og velfærdsteknologi. Koncerndirektør i Region Nordjylland Dorte Stigaard glæder sig over den nye sundhedsplatform og forklarer: ”Det er helt centralt, at vi i Nordjylland har en sundhedsplatform, som kan styrke den erhvervsmæssige udvikling på sundhedsområdet. Det er samtidig en klar ambition at samarbejdet skal føre til bedre kvalitet i sundhedsydelser til borgerne”.

Sundhedsplatformen skal sikre, at behov og efterspørgsel går hånd i hånd på markedet, og at de igangsatte initiativer udvikles i et tværfagligt samarbejde med fokus på innovation og brugbarhed. Det indebærer ifølge Dorte Stigaard et systematisk fokus på blandt andet kompetencer, kapital, viden, innovation, accelera-tion og branding.

Virksomhederne skal vide, hvad sundhedsvæsnet har brug for – og omvendt
Et af målene med sundhedsplatformen er at binde virksomheder og sundhedsvæsen sammen, så-ledes virksomheder kan producere det, som sundhedsvæsnet har brug for. Det vil helt konkret betyde – fortæller bestyrelsesformand for foreningen Jørgen Hansen – at det private erhvervsliv producerer produkter, som der er efterspørgsel på i sundhedsvæsnet. ”Virksomhederne vil kunne afsætte sine produkter, øge omsætning og bemanding, mens sundhedsvæsnet får udviklet netop de innovative produkter, som kan løfte kvaliteten og relevansen i den behandling, som borgerne tilbydes”. Samtidig er det vigtigt at kunne tilføre udviklingskapital og forretningskompetencer til iværksættere og virksomheder i de tidlige afgørende faser. Dette bliver et andet vigtigt punkt for platformens virke – slutter Jørgen Hansen, der er direktør i Mermaid Care i Aalborg.

Direktør med blik for samarbejde og innovation
Samtidig med stiftelsen af foreningen tiltræder Finn Allan Larsen som direktør for foreningen Nord-jysk Platform for Sundheds- og Velfærdsinnovation. Finn Allan Larsen kommer fra en stilling som leder af BioMed Community; en erhvervsklynge med fokus på sundheds- og velfærdsinnovation, hvor han de sidste ti år har arbejdet i krydsfeltet mellem erhvervsfremme og samarbejde mellem kommuner, sygehuse og universitet. Han har solid erfaring og netværk inden for sundheds- og vel-færdsinnovation, og nu er han opsat på at forene de gode kræfter i regionen og påpeger: ”De gode ideer og den store viden findes jo allerede i regionen – der ligger masser af projekter og venter på at få det sidste skub for at blive realiseret. Vores opgave er at bidrage med det, der mangler; om det er viden, finansiering, samarbejde med sundhedsvæsenet eller virksomheder i ind- og udland eller noget helt andet”.