”Der er brug for, at vi i Nordjylland står sammen og formår at bruge hinandens kompetencer i et fælles netværk – et netværk, som er lettilgængeligt, og som gør det enkelt og uforpligtigende at sondere eventuelle samarbejds-/sparringspartnere.”

- Adm. direktør, medlemsvirksomhed

”BioMed Community rammer et spændende segment med forskning og udvikling inden for sundhedsteknologi, som vi ser gode forretningsmuligheder i. Samtidig har BioMed Community hele tiden fokus på, at aktiviteter og netværk skal have et kommercielt fokus; altså at det, der udvikles, skal være brugbart og kunne sælges. Endelig har BioMed Community hjulpet med at skabe berøringsflader til andre virksomheder og med at åbne dørene til det offentlige sundhedsvæsen.”

- Sales Manager, medlemsvirksomhed

“Vi har som offentlig institution pligt til at yde den bedste service for vores borgere. Dette kan vi blandt andet gøre ved hjælp af nye teknologier og løsninger fra vores medarbejdere og et samarbejde med erhvervslivet. BioMed Community har et rigtig godt tag i erhvervet, og vi ser gode muligheder i et samarbejde, som vil gavne de innovative virksomheder, men også os selv som serviceyder.”

- Direktør, kommunal institution

“BioMed Community fungerer super godt som hub for offentlige interessenter og private virksomheder. Som virksomhed kan det være svært at navigere i store offentlige institutioner som sygehuse. Igennem netværket bryder vi barrierer ned og skaber relationer.”

- Adm. direktør, medlemsvirksomhed

“Jeg er meget tilfreds med de erfa- og gå-hjem-møder, som BioMed Community stabler på benene. Her får vi som medlemmer ny og relevant viden, f.eks. gennem innovation shops og træning i pitches over for investorer, samt god mulighed for at netværke med andre virksomheder og skabe relationer.”

- Iværksætter, medlemsvirksomhed

“Jeg tror, at mange virksomheder af vores størrelse meget gerne vil mødes med ligesindede, men vi har simpelthen ikke tid til alt det arbejde, det kræver at arrangere. Dette hjælper BioMed Community med, og det er vi rigtig glade for.”

- Quality Director, medlemsvirksomhed

MEDLEM AF BIOMED COMMINITY

Arbejder din virksomhed inden for sundhedsteknologi eller velfærdsteknologi, fx under det medicinske direktiv, med hjælpemidler til borgere eller genoptræning af patienter eller software, kan du med fordel blive medlem af BioMed Community.

I BioMed Community har du mulighed for at møde andre virksomheder, som enten er på samme stadie, eller som allerede har været der, hvor du er nu i din forretning. Derudover har du mulighed for at få sparring til din forretningsplan, produktudvikling, OPI-samarbejde og lignende. Du får adgang, gennem BioMed Community’s andre medlemmer og sekretariatet, til et stort netværk af eksperter, kunder, leverandører og offentlige aktører, som til daglig beskæftiger sig med sundhedsområdet i Nordjylland.

Læs mere om de specifikke medlemsfordele:

ARRANGEMENTER

PARTNERE

BioMed Community er medlem af Innovationsnetværket MedTech Innovation.

Netværket har til formål at facilitere vækst i den danske medicoteknologiske branche. MedTech Innovation arbejder med at øge videndeling, samarbejde og erfaringsudveksling mellem forskere, klinikere og virksomheder, for derigennem at skabe ny vækst, bygget på innovation. MedTech Innovation vil med sin partnerkreds sikre, at hospitalerne i langt højere grad åbnes for virksomhedssamarbejder, det betyder, at nye produkter kan udvikles hurtigere og mere målrettet, samt at der udvikles produkter, som retter sig mod reelle kliniske behov. Partnerne er bl.a. Aalborg Universitetshospital, DTU, Herlev Hospital, Arhus Universitet, Medicoindustrien, DELTA, Københavns Universitet, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitet m.fl.