Sekretariatet i BioMed Community

BioMed Community
c/o Aalborg Kommune
Boulevarden 13, 2. sal
DK-9000 Aalborg
Tel: +45 9931 1543
Email: info@biomedcom.dk


Finn A. Larsen
Projektleder
Tel: +45 4070 6558
Email: fal@aalborg.dk
 linkedin logo

Redigeret i Lumia Selfie
Sanne Nielsen
Projektkoordinator
Tel: +45 2520 1583
Email: sn@aalborg.dk
 linkedin logo

Kontakt BioMed Community